health news

แพทย์เผยโรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ เผยโรคหน้าร้อนที่มักเกิดในเด็ก เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ บิด และโรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก แนะพ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจ สุขอนามัยให้แก่เด็ก โดยปรุงอาหารที่สุกใหม่ รักษาความสะอาดร่างกาย และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ในช่วงต้นเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส (more…)

By admin, ago
health news

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) คนสามารถติดต่อโรคได้โดยถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อ เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น กัด หรือข่วน ซึ่งเชื้อจะออกมากับน้ำลายของสัตว์ป่วยที่เป็นโรคนี้เป็นระยะ ๆ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญที่สุดคือ การเสริมภูมิคุ้มกันในสุนัขซึ่งเป็นสัตว์นำโรคหลัก คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข และระวังอย่าให้สุนัขหรือแมวกัด (more…)

By admin, ago