ไมเกรนเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและมีผลต่อคนนับล้านทั่วโลก เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นโรคนี้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร แต่เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายยุโรปมากที่สุดซึ่งเป็นประชากรที่มีความถี่ในการปรับตัวที่เย็นมากที่สุด นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่หนาวเย็นในประชากรมนุษย์ในช่วงต้น

อาจมีส่วนทำให้ความหลากหลายของความชุกของโรคไมเกรนที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ในปัจจุบัน เฟลิกซ์คีย์ชี้ให้เห็นว่า “งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันจากวิวัฒนาการที่ผ่านมาสามารถมีอิทธิพลต่อ phenotypes ในปัจจุบันได้อย่างไร” คนที่มีเชื้อสายไนจีเรียมีตัวแปรแตกต่างจาก 88% ของคนที่มีเชื้อสายฟินน์ ปัจจุบัน เปอร์เซ็นต์ของประชากรในพื้นที่ที่มีตัวแปรเพิ่มขึ้นในละติจูดสูงขึ้นและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น

Categories: health news