วิษณุระบุนายกฯกำชับเร่งปฏิรูปตำรวจ เตรียมนำผลศึกษาของคณะกรรมการชุดพล.อ.บุญสร้าง สปช. สปท.มาพิจารณาร่วม พร้อมย้ำสนช.มีสิทธิไม่เลือกกสทช.ทั้ง 14 คน

นายวิษณุ เครืองงาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างพระรราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติระบุว่า จะยกร่างกฎหมายตำรวจใหม่ทั้งระบบ ว่า เป็นสิทธิที่ทำได้ ซึ่งเรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กำชับว่าขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้จะยกร่างใหม่แต่จะนำข้อมูลที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มีพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานได้ศึกษาและยกร่างมา

“คณะกรรมการชุดนี้พล.อ.บุญสร้างร่วมเป็นกรรมการด้วย ยืนยันว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดพล.อ.บุญสร้างที่ผ่านไม่เสียเปล่า เพราผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาแล้วด้วย แต่ต้องยอมรับว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติฑรรม จึงต้องนำผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาพิจารณาประกอบกัน นอกจากนี้นายมีชัยยังกำชับว่าต้องนำผลศึกษาของสภาปฏิรูปแผ่งชาติ(สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ(สปท.) มาร่วมพิจารณาด้วย” นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ไม่พิจารณาเลือกกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ทั้ง 14 คนว่า เป็นสิทธิของสนช.ที่เมื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติแล้วอาจมีข้อกังวล แต่ทั้ง 14 คนมีสิทธิกลับมาสมัครเข้ารับการสรรหาได้อีกและหากใครเห็นว่าเสียสิทธิจะฟ้องร้องสามารถทำได้

ส่วนมาตรการเยียวยาและแก้ปัหาทีวิดิจิตัล นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ส่งแนวทางการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด .-สำนักข่าวไทย

Categories: news