อาการของโรคมนุษย์เพิ่มขึ้นจากความผิดปกติของ telomeres หนึ่งในโรคดังกล่าวได้รับการระบุว่าเป็นผลมาจากความผิดปกติของโปรตีนคอมเพล็กซ์ที่รู้จักกันในชื่อ CST ซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาข้อบกพร่องในคอมเพล็กซ์นี้โรคนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและมีลักษณะผิดปกติของระบบทางเดินอาหารกระดูกสมองและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

การทำงานของนักวิจัย IGC ในขณะนี้ได้เปิดเผยกฎระเบียบขององค์ประกอบS ของ CST complex นักวิจัยค้นพบว่า STN1 (โปรตีนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ S) ถูกควบคุมโดยการดัดแปลงทางเคมีที่ส่งผลให้เกิดการแทรกของฟอสฟอรัสในโปรตีนนี้และสามารถย้อนกลับได้ด้วยเอนไซม์ phosphatase SSU72 ทางนี้,นักวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ากระบวนการนี้เหมือนกันทั้งในยีสต์และในเซลล์ของมนุษย์ ซึ่งหมายความว่ากฎระเบียบขององค์ประกอบ “S” ได้รับการอนุรักษ์ตลอดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งเผยให้เห็นความสำคัญของกระบวนการนี้สำหรับการทำงานที่ถูกต้องของเซลล์ นี่เป็นการเปิดหนทางใหม่ในการค้นพบการรักษาที่สามารถรับมือกับโรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม

Categories: health news