สิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับความแข็งของหลอดเลือด ความแข็งตึงในหลอดเลือดแดงซึ่งวัดได้จากการวัดความเร็วคลื่นพัลส์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของภาวะหลอดเลือด ในผู้ใหญ่มันมีความเสี่ยงสูงของหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมองและความตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อความมั่นคงของหลอดเลือด

เด็กและวัยรุ่นที่ปรับมวลไขมันให้เป็นปกตินั้นก็มีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงตามปกติซึ่งเป็นผลลัพธ์สำคัญสำหรับการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับโปรแกรมลดน้ำหนัก ความจริงที่ว่าเราเห็นได้ในช่วงวัยรุ่นว่าการลดลงของไขมันทำให้การแข็งตัวของหลอดเลือดกลับคืนสู่สภาพปกติเป็นบวกเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ได้ วิธีการวัดการสแกน DEXA เน้นเป็นปัจจัยสำคัญในบริบท การศึกษาทำให้ชัดเจนว่าวิธีนี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า BMI สำหรับการศึกษาแนวโน้มโรคอ้วนในวัยเด็กและวัยรุ่น

Categories: health news