การศึกษาใหม่พบว่าสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยเซลล์สมองเรียกว่าระลอกคลื่นแหลมคม มีความยาวมากกว่าสิบมิลลิวินาทีและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสัตว์เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ใหม่กว่า เมื่ออยู่ในการตั้งค่าที่คุ้นเคยเพิ่มความยาวของสัญญาณที่เกี่ยวข้องในการระลึกถึงเส้นทางที่ดีที่สุดผ่านเขาวงกตเป็นสองเท่าพบว่าหนูที่มีระลอกคลื่นยาวนั้นพบว่าดีกว่า 10-15 เปอร์เซ็นต์

ในการหารางวัลน้ำตาลมากกว่าหนูที่ไม่มีการยักย้ายถ่ายเท การศึกษาของเราเป็นครั้งแรกในสาขาของเราที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการยิงเซลล์ประสาทในสมองที่เรียกว่าฮิบโปแคมปัสที่เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้แทนที่จะเป็นการแทรกแซงเหมือนกับความพยายามครั้งก่อน หลังจากศึกษามานานหลายทศวรรษเราก็เข้าใจสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ดีพอที่จะเปลี่ยนแปลงกลไกบางอย่างในแนวทางที่อาจเป็นแนวทางในการออกแบบการรักษาในอนาคตสำหรับโรคที่มีผลต่อความจำการแกว่งอย่างรวดเร็วในสมดุลของประจุบวกและประจุลบ ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ประสานความทรงจำ ทีมงานของBuzsákiในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค้นพบว่าชุดของเซลล์ประสาทเกิดเพลิงไหม้ภายในไม่กี่วินาทีของกันและกันในวงจรจังหวะ สร้างลำดับสัญญาณที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดที่สามารถเข้ารหัสข้อมูลที่ซับซ้อน

Categories: health news