ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการทางสังคมมีความหวังสูงในการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี blockchain ขั้นสูงที่จะสามารถมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใสในความยุติธรรมทางสังคม Blockchain สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของข้อมูลเพื่อต่อต้านการทุจริตและเพิ่มอำนาจในการสืบสวนสอบสวน

Torplus Yomnak ผู้ก่อตั้ง Hands Social Enterprise กล่าว ” เขาได้พูดในงานสัมมนาสัปดาห์ที่จัดโดยสถาบันไทยแห่งความยุติธรรมเกี่ยวกับ “เทคโนโลยี Blockchain เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ” Torplus ผู้ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านความทุจริตเสนอว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำมาใช้ในสามด้าน ประการแรก blockchain สามารถใช้สำหรับการจัดซื้อของรัฐบาลที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งโดยประชาชน

Categories: news