ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หนุนสร้างมาตรฐานเป็นเจ้าของทรัพย์สิน-ลิขสิทธิ์ พร้อมขยายเวลากองทุนฟื้นฟูฯ ด้านนายกฯ มอบ “กอบศักดิ์” ร่วมประชุมปฏิญญาลดผลกระทบข่าวลวงของกลุ่มอาเซียน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพราะกำหนดให้จัดทำบัญชีมีมาตรฐานสากล มีการติดตามตรวจสอบเข้มงวดเหมือนกับสถาบันการเงิน ยกระดับสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งทุนให้กับชาวบ้าน เมื่อมีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้วจะทำนิติกรรมทางการเงิน การรับผิดชอบดูแลสมาชิกเป็นระบบมากขึ้น ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชน 85,000 แห่ง คาดว่าจะมีกลุ่มศักยภาพจดทะเบียนนิติบุคคลได้ประมาณ 3,000 แห่ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากเดิมวิสาหกิจชุมชนไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จึงไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ ไม่ได้ประโยชน์ทางภาษี หากจดทะเบียนจะได้ประโยชน์เหล่านี้และยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา วิสาหกิจชุมชนแจ้งจดทะเบียนนิติบุคคลต้องประกอบการมาแล้ว 1 ปี และกำหนดโทษหากไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคลแต่แอบอ้างชื่อเป็นนิติบุคคล โทษปรับ 1,000 บาทต่อวัน จากนั้นเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ขยายการดำเนินกิจการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกไปอีก 6 เดือนรอบ 2 รองรับการปิดบัญชีกองทุนตามคำสั่ง คสช.มาตรา 44 เริ่มจาก 13 พฤษภาคม -8 พฤศจิกายน 2561 การขยายเวลาออกไปอีกครั้งเพราะผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ยังมีความเห็นขัดแย้งกับสมาชิกเกษตรกร

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมปฏิญญาลดผลกระทบข่าวลวงของกลุ่มอาเซียน ณ สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านสื่อ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองอาเซียน หวังลดผลกระทบจากข่าวลวงจากสื่อออนไลน์ เพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการในการร่วมกันดูแลร่วมกันทั้งภาครัฐ ส่วนงานรัฐ สื่อมวลชน ประชาชน เนื่องจากข่าวบิดเบือน ข่าวลือ ข่าวกระแสเกิดขึ้นมากมายในยุคปัจจุบัน.-สำนักข่าวไทย

Categories: news