กฟผ.แจงแก้ปัญหากรดเกลือรั่วซึมเสร็จ ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากเหตุการณ์สารเคมีประเภทกรดเกลือประมาณ 200 ลิตร ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่รั่วซึมระหว่างการทดสอบระบบโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม และวันที่ 7 พฤษภาคม กฟผ.ได้ประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าตรวจติดตามสถานการณ์

นายศานิต กล่าวต่อไปว่า กฟผ.เข้าควบคุมสถานการณ์ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที โดยดำเนินการอพยพผู้เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ไว้ก่อน และเร่งระงับเหตุรั่วไหล โดยทำการถ่ายกรดเกลือจากถังกักเก็บลงในบ่อรองรับสารเคมี ซึ่งอยู่ใต้ดิน และทำการลดความเข้มข้นทางเคมีของกรดโดยใช้น้ำเจือจาง พร้อมปรับสภาพกรดให้เป็นกลางด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 50% ทำให้มีสถานภาพเป็นของเหลวที่มีลักษณะทางเคมีใกล้เคียงกับน้ำเกลือ จึงไม่เป็นอันตรายและจะนำกลับไปหมุนเวียนใช้ภายในโครงการต่อไป

ด้านนายเลอศักดิ์ กุลเสถียร วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการตรวจสอบ กฟผ.ได้แก้ไขปัญหาตามมาตรการ ผลการระงับเหตุเป็นที่น่าพอใจ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมฯ จึงไม่ได้มีความกังวล เนื่องจากเห็นว่าเป็นจุดรั่วเล็กน้อย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสวัสดิภาพแรงงาน ด้วยเช่นกัน

“เหตุการณ์กรดเกลือรั่วซึมครั้งนี้ กฟผ.ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยจากเหตุการณ์การรั่วซึมของกลดเกลือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ตรวจพบและรีบดำเนินการแก้ไขระงับเหตุได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับอันตรายและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และขอยืนยันว่า กฟผ.ไม่มีการใช้สารไซยาไนด์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแต่อย่างใด” นายศานิต กล่าว

Categories: news